Tips voor ledenwerving

Tip 1: Hoe ligt jouw AJK bij de doelgroep?

Als afdeling wil je enthousiast en actief overkomen bij toekomstige leden. Kijk daarom eerst hoe jouw AJK overkomt bij huidige leden: hoe is de opkomst bij bijeenkomsten en zijn de leden tevreden met de georganiseerde activiteiten? Als dit goed zit, richt je dan op de ledenwerving.

Tip 2: Maak van ledenwerving een structureel agendapunt

Zonder leden kan jouw AJK niet bestaan. Zorg daarom dat ledenwerving en ledenbehoud elke vergadering op de agenda staan. Nog effectiever is om een bestuurslid aan te wijzen die, eventueel met een aparte commissie, zorg draagt voor het ledenbehoud en de ledenwerving.

Tip 3: Zorg voor een ledenwerfplan

Waar zitten toekomstige leden en hoe kun je deze het best bereiken? Zet deze data en wijze van communicatie vast in een ledenwerfplan en wijs een bestuurslid aan die zorg draagt voor de uitvoering.

Tip 4: Stel een PR-commissie samen

De PR-commissie binnen jouw AJK zorgt ervoor dat jouw AJK gezien en gehoord wordt. Zo maakt de PR-commissie folders, houden zij social media bij, zorgt de commissie voor stukjes in de krant en voor een stand op beurzen of agrarische bijeenkomsten. Kortom: zij zorgen ervoor dat jouw AJK zichtbaar is bij (toekomstige) leden.

Tip 5: Ken je doelgroep

Wil je als AJK een ledenwerfactie opstarten? Houd dan goed de kenmerken van jouw doelgroep in het vizier. Je zal merken dat hoe beter je jouw doelgroep kent, des te makkelijker de benadering zal zijn.

Tip 6: Denk na over welke boodschap je wilt uitdragen als AJK

Waarom moeten leden lid worden van jouw AJK? Om een overtuigende babbel te voeren met toekomstige leden is het belangrijk om jouw boodschap paraat te hebben. Denk van tevoren na over wat de AJK te bieden heeft, wat het voordeel is van een lidmaatschap en waarom iemand lid moet worden van jouw AJK.

Tip 7: Zorg ervoor dat jouw AJK zichtbaar is

Zoek toekomstige leden ook bij andere (agrarische) bijeenkomsten. Vraag bijvoorbeeld of je mag flyeren op open dagen van agrarische scholen/bedrijven, bij de plattelandsjongerenvereniging of bij lokale tent- of schuurfeesten.

Tip 9: Vraag huidige leden om kennissen mee te nemen

De leden die een AJK-avond bezoeken hebben vaak een vriendengroep, stagiaires of buurjongens die de agrarische interesse delen. Vraag aan de huidige leden of zij deze (niet-)leden een keer willen meenemen naar een activiteit.